பேக்கேஜிங் தீர்வுகளைத் திருப்புதல் - தட்டையான பிளாஸ்டிக் தாள்கள் பல ஆண்டுகளாக, எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்காக எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் வெவ்வேறு பேக்கேஜிங் தீர்வுகளை உருவாக்கியுள்ளோம், முக்கியமாக திரும்பப் பெறக்கூடிய பேக்கிங் தீர்வுகளில் கவனம் செலுத்துகிறோம், ஏனெனில் அவை பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் முதலீட்டில் அதிக வருமானத்தைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கட்டுரையில் நாம் முதலில் விவாதிப்பது 'திரும்பக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பிளாட்

மேல்

உங்கள் விவரங்களைத் மறந்துவிட்டதா?