டி.டி.சி 100

செவ்வாய், 23 ஜூன் 2020 by
டி.டி.சி 100 - டைனமிக் டேட்டா கலெக்டர்

டைனமிக் தரவு சேகரிப்பாளர்

இந்த டைனமிக் டேட்டா கலெக்டர் வரி / அடி மோல்டிங் இயந்திரத்திலிருந்து தரவைப் பிடிக்கிறது. இது ஒரு வரி பிசி மற்றும் எச்எம்ஐ ஆகும். ஆற்றல் நுகர்வு, வரி செயல்திறன் போன்றவற்றை அளவிடும்.

குறித்துள்ளார்:

டி.டி.சி 200

செவ்வாய், 23 ஜூன் 2020 by
டி.டி.சி 200 - டைனமிக் டேட்டா கலெக்டர் சர்வர் பயன்பாடு

டைனமிக் டேட்டா கலெக்டர் சர்வர் பயன்பாடு

இந்த டைனமிக் தரவு சேகரிப்பான் சேவையக பயன்பாடு வெவ்வேறு டைனமிக் தரவு சேகரிப்பாளர்களிடமிருந்து தரவைப் பிடிக்கிறது. பின்னர், அது சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு தரவைச் சேமித்து ஒடுக்குகிறது. வரி கட்டுப்பாடு குறித்த தரவுகளில் வரி செயல்திறன், ஆற்றல் நுகர்வு போன்றவை அடங்கும்.

குறித்துள்ளார்:

DDH025

புதன், 26 மார்ச் 2014 by
DDH025 - Dehumidifier

ஈரப்பதமகற்றி

உங்கள் உற்பத்தி சூழலில் காற்றிலிருந்து ஈரப்பதத்தை டிஹைமிடிஃபயர் பிரித்தெடுக்கிறது. இது காற்றை குளிர்விக்க அச்சு நீரைப் பயன்படுத்துகிறது, பனி புள்ளியைக் குறைக்கிறது. இது உங்கள் அச்சுகள் / இயந்திரங்களில் ஒடுக்கப்படுவதைத் தவிர்க்கிறது.

டி.எல்.சி 100 - வரி கட்டுப்படுத்தி

வரி கட்டுப்படுத்தி

வரி கட்டுப்படுத்திகள் இயந்திரங்கள் மற்றும் உற்பத்தி வரிகளின் அளவுருக்கள் மற்றும் செயல்பாட்டை மேற்பார்வையிட அனுமதிக்கின்றன. பாட்டில்கள், மாற்றங்களின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது… அதிக வரி செயல்திறனுக்காக!

குறித்துள்ளார்:
மேல்

உங்கள் விவரங்களைத் மறந்துவிட்டதா?